เวียงพิงค์ นวดไทย

Contact

8/11 ซ.8 ถ.นิมมานเหมิทนร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Call : 089-2615612 , 053-328217