ทับทิม นวดแผนไทย

Contact

89/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Call : 081-2894926 , 098-8139615