ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0 , ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 1114 ,ฝ่ายวิชาการและสวน ต่อ 1207,ฝ่ายการตลาดและกิจกรรม ต่อ 1229,โทรสาร 053-114196 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 334 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 E-Mail: [email protected] , [email protected]
Call : 053-114110 , 053-114111 , 053-114112 , 053-114113 , 053-114114 , 053-114115

LANGUAGE

ไทย | ENGLISH | 中文