งานสัมมนา " SMART@WorkPlace "

ทำงานน้อยลง ? ประหยัดเวลา ? ลดค่าใช้จ่าย ? ได้งานเพิ่มขึ้น

ขอนำองค์กรของท่าน..ก้าวเข้าสู่ความเป็น digital

เพื่อการตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  >>> ในยุค thailand 4.0 <<<

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบเครือข่าย รวมไปถึงการวางระบบ

ให้มีความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์

ผ่านการแนะนำโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ

Contact

ชไมพร ยศบุญ บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด 1/31-33 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-414227-9