พิงค์นคร นวดไทยเพื่อสุขภาพ

Contact

อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่าชั้น 4 ห้อง 4116 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Call : 089-7589674