ปทุมช้างเผือกนวดแผนไทย

Contact

4/2 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Call : 086-1938018