สวนผักโอ้กะจู๋

ปลูกผักเพราะรักแม่

 จากที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็ก “โตมาอยากเป็นชาวสวน ปลูกผักไว้ขาย” ระหว่างนั้นเราก้ได้มุ่งมั่น ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกผักออแกนิค จนกระทั่งเราเรียนจบปริญญาตรี เราเริ่มต้นทำตามความฝันของเราในพื้นที่เล็กๆ เพียงแค่ 2 งาน เราสร้างโรงเรือนหลังเล็กขนาด 6×30 เมตร เพื่อปลูกผักสลัดเพียง 6 ชนิด และมีพื้นที่ปลุกผักสวนครัวอื่นๆ เช่น แตงกวา มะเขือเทศ ผักบุ้ง เป็นต้น ฝ่าฟันอุปสรรคกว่า 6 ปี ปัจจุบันเราได้ขยายพื้นที่ปลูกไปมากกว่า 70 ไร่ ปลูกผักสลัด และพืชสมุนไพรต่างๆ มากกว่า 25 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็น 3 แห่ง ดังนี้  1. สวนผักแห่งศรัทธา 2. สวนปลูกผักเพราะรักแม่ 3. สวนปลูกผักเพราะรักพ่อ . “เพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าผักที่มาจาก สวนของเราจะ สด สะอาด และปลอดภัยเสมอ”