OHKAJHU

OHKAJHU 菜园位于 T. Nongjom A. Sansai Chiang Mai ,是一所创建于三位高中好友,谁知七年的梦想已经实现,我们在2553年开始栽种并凭着自然有机农业(Organic agriculture)概念发展,避免采用农药,并考虑到泥土,质量,环境,家庭和社区。开始,我们栽种普通蔬菜和一些色拉蔬菜,面积不大只够自己家庭,因为我们希望每个人都有健康的身体,并不希望家庭里的人得到化学污染,这是一个“为母亲而种菜”的口号来源。妈妈是家庭的代表,每个过程将用心生产。

至今,以Form farm to table的概念,我们建立了健康热爱者俱乐部,主要注重来自于我们菜园的有机色拉和自制色拉酱为大家提供,其外还有咖啡饮料和有机茶叶。在面积20泰亩两片土地,我们开展了五所栽培屋,设置了一间空气流动栽培屋,避免运用农药如:有机芥蓝菜、有机包菜,还有大约25种的有机蔬菜。

An Organic salad bar with steaks and bakery serving homemade goodies. this place was created by guys who enjoy offering good health and gourmet delicacies to their customers. Open daily 9:30 – 21:30

สวนผัก OHKAJHU ตั้งอยู่ที่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นสวนผักที่เกิดจากความฝันของเด็กหนุ่ม 3 คน ที่เป็นเพื่อนรักกันเมื่อสมัยมัธยมปลาย ใครจะรู้ว่าความฝันเพี้ยนๆ เมื่อผ่านมา 7 ปี จะเป็นจริงเข้าซักวัน เราได้เริ่มปลูกผักเมื่อปี 2553 โดยมีอุดมการณ์หลักที่เห็นร่วมกันว่า เราจะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ (Organic agriculture) โดยออกแบบ และจัดการฟาร์มที่ไม่พึ่งสารเคมีทั้งหมด คำนึงถึงพื้นดิน ผลิตผล ระบบนิเวศ ครอบครัว และชุมชน พวกเราเริ่มจากการปลูก พืชผักสวนครัวทั่วไป และผักสลัดบางชนิด ในพื้นที่ปลูกไม่มากนักผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกันในครอบครัว เพราะเราอยากให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ไม่อยากให้คนในครอบครัวได้รับสารพิษ และสารเคมีตกค้างจึงเป็นที่มาของสโลแกน“ปลูกผักเพราะรักแม่” เพราะแม่เปรียบเสมือนตัวแทนความรักของครอบครัว ทุกกระบวนการผลิตเราทำด้วยความตั้งใจ และใจรัก

ปัจจุบันราได้สร้างคาเฟ่ สำหรับคนรักสุขภาพ โดยเน้นเมนูสลัดออแกนิคจากสวนของเรา เสิร์ฟคู่น้ำสลัดโฮมเมด รวมทั้งเครื่องดื่มจากเมล็ดกาแฟ และใบชาที่เป็นออแกนิค โดยมี concept ว่า From farm to Table พร้อมทั้งเราได้ขยับขยายโดยเรามีโรงเรือนทั้งหมด 5 หลัง และโรงเรือน ระบบหมุนเวียนอากาศ(Evaporation cooling system) 1 หลัง สามารถปลูกผักที่ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงได้ยากมาก เช่น คะน้าออแกนิค และกะหล่ำปลีออแกนิค อีกทั้งฟาร์มของเราปลูกผักสลัดออแกนิคมากกว่า 25 ชนิดทั้งหมดบนผืนดิน 2 แปลง รวม 20 ไร่

เปิดบริการเวลา 09.30-21.30 ทั้งสองสาขา

Contact

410 Moo. 2 T. Nongjom A. Sansai. Chiangmai 50210 ORGANIC FARM BRANCH (สาขา1) Tel. 081-9802416 Airport Branch (สาขา 2) Tel. 092-2686639 Open Daily: 09.30-21.30 E-Mail: [email protected] Call : +66819802416 , +66922686639