เก็ดตะหว๋า เจริญเมือง

Contact

9/3 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Call : 053-247661