กินรี ไทย มาสสาจ

Contact

199/5 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 E-Mail: 080-4976857