ร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นสามกษัตริย์ ( Guay Jab Nam Khon)