+

ผลไม้แปรรูปคุณภาพสูง เอกลักษณ์ไทยชายฝั่งตะวันออก
HIGH QUALITY THAI FRUIT SIMPLY THE BEST

Online Shop

บริษัท สุพรรณิกามั่งมี จำกัด

บริษัท บุญสวัสดิ์ ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แม่ลี้ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด

บริษัท สิงห์อำนวยฟู้ดส์ จำกัด

จ๊าบผลไม้แปรรูป

บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด

บริษัท จันทบุรี โกลบอลฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท เมกา ฟรุ๊ตส์ แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท สยามอินเตอร์เบฟเวอเรจ จำกัด

บริษัท เอสเค.โฟรเซ่น แอนด์ ฟรีซดราย จำกัด

ลดาฟาร์ม

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด

บริษัท จันทบุรีฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

 

East coast Quality Fruit Products Cluster
คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปคุณภาพชายฝั่งตะวันออก

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

QR Code


Warning: require_once(/srv/users/serverpilot/apps/mome/public/momeqrcode/gen.php): failed to open stream: Permission denied in /srv/users/emome/apps/u-mome/public/wp-content/themes/ecfthai/index.php on line 998

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/srv/users/serverpilot/apps/mome/public/momeqrcode/gen.php' (include_path='.:/opt/sp/php5.6/lib/php') in /srv/users/emome/apps/u-mome/public/wp-content/themes/ecfthai/index.php on line 998